Mailgrænser og politikker

For at sikre bedst mulig sikkerhed på vores mailsystem, har vi en række grænser der skal overholdes

Grænserne følger de almene politikker for mail og beskytter generelt imod misbrug af vores mailservices. Det er ikke grænser man vil ramme ved normalt brug. Vi overvåger serverne og justerer endvidere grænserne løbende.

Max størrelse på mail afsendelse er 200 MB
Max tilladt antal sendt mail pr min, pr mailboks 30
Max antal mails pr 24 timer 10000