Detaljerede fejl

ASP Classic

Hvis du har brug for at se mere detaljerede fejl i forbindelse med fejlsøgning på dit Windows webhotel. 
Så kan du slå denne funktion til: "Send Errors To Browser" via Remote IIS Manager.

Se hvordan du logger på Remote IIS her: https://knowledgebase.scannet.dk/webhotel-windows/iis-manager-remote-administration


Når du er logget ind på dit site, kan du gå under punktet "IIS" -> og trykke på "ASP"Nu under ASP
Fold da "Debugging Properties" ud og sæt værdien "Send Errors To Browser" til True.
- Klik til sidst på Apply.


Gå så tilbage til forsiden og her vælges "Error Pages". 
Nu under Error pages- Tryk på "Edit Feature Settings..." ude til højre i vinduet
- Vælg "Detailed errors", og tryk Ok


Gå tilbage til forsiden igen 
- Vælg ".NET Error Pages"


Nu under .NET Error Pages
Gå så til "Edit Feature Settings..."
- Vælg "Off" under "Mode" og tryk Ok


Clear din browser cache og se om du kan genskabe dit problem i din browser nu. 

Hvis du kan burde du nu få en detaljeret fejlbesked.


Alternativt via web.config

Til din information kan dette også gøres ved at ændre i din web.config fil som du kan tilgå i din webrod på dit webhotel enten FTP.

Åben din FTP forbindelse til webhotellet. Se hvordan her: https://knowledgebase.scannet.dk/hjemmeside/ftp-generel-opsaetning


Åben filen web.config med en teksteditor, eksempelvis notepad.exe. (Hvis filen ikke eksisterer i forvejen, kan du bare oprette den)

Tag gerne en backup af den eksisterende fil hvis den findes. 

Indsæt nu følgende indstillinger i filen:

<configuration>
    <system.web>
        <customErrors mode="Off"/>
        <compilation debug="true"/>
    </system.web>
    <system.webServer>
        <httpErrors errorMode="Detailed" />
        <asp scriptErrorSentToBrowser="true"/>
    </system.webServer>
</configuration>

Bemærk her at i en eksisterende web.config fil skal du ikke oprette nye elementer som eksempelvis <system.webServer>. I stedet skal du indsætte tekststrengene under den eksisterende <system.webServer>. Hvis elementet ikke eksisterer i forvejen, kan du bare oprette det under den korrekte kontekst.


Clear din browser cache og se om du kan genskabe dit problem i din browser nu. 

Hvis du kan burde du nu få en detaljeret fejlbesked.