Access database-connection

Access-databaser er en forældet teknologi og vi anbefaler af den grund at man ikke benytter dem. I stedet anbefaler vi at man benytter MSSQL-databaser, der følger gratis med alle vores Windows webhotel-løsninger.

Du er velkommen til at skrive til vores support hvis du har spørgsmål omkring dette.Hvis din kodebase er afhængig af Access-databaser, så er der her nogle gængse problemer og løsningsforslag:

Bemærk, du er nødt til at have slået detaljerede fejl TIL for at kunne se fejlbeskrivelsen på din egen løsning.
Du kan se hvordan her: https://knowledgebase.scannet.dk/webhotel-windows/detaljerede-errors

En typisk fejl du kan opleve kan se så sådan her ud. 

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error ‘80040e07’
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Internal OLE Automation error
/somefile.asp, line 31


Fejlen her afslører hvor din connection string er. Åben derfor din FTP og find filen under /www/somefile.asp og gå til linje 31.

En connection string kan eksempelvis se sådan her ud:

Conn.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb)}; DBQ=d:\web\sti\til\en\database\database.mdb"


Hvis din driver er sat til følgende:

DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}

Anbefales det du erstatte den med følgende, for at sikre fremadrettet understøttelse:

DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb)}


Ligeledes hvis du bruger OLE DB, kan din streng se således ud:

Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0


Ret det til den nyeste OLE DB Driver, som hedder:

Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0


Du kan læse mere om de tekniske forskelle mellem ODBC og OLEDB driverne her:

https://blog.devart.com/oledb-vs-odbc-which-driver-to-choose.html


Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte os hvis du er I tvivl.
Dette kan du gøre på: support@scannet.dk