Oprettelse af Scheduled Tasks

Windows Task Scheduler er en del af Windows styresystem som gør dig i stand til afvikle foruddefinerede handlinger automatisk.
Disse scheduled tasks er også kendt som planlagte opgaver eller Linux system pendanten - cron jobs.


Via startmenuen tilgå Task Scheduler / Opgavestyring




I træstrukturen med klik på Task Scheduler Libary
- Højreklik så Task Scheduler Libary og vælg Create basic task…


Dialogboksen Create basic task Wizzard åbnes
I Feltet Name indtastes navnet på den scheduled task

- Her som eksempel "MyScript"
- Klik Next


Herefter kan værges hvor ofte tasken skal køre i scenarioet her beholder vi den forud definederede værdi "Daily"
- Klik Next





Vi har nu mulighed for at vælge hvornår på dagen tasken skal køre.
Ret klokkeslættet i feltet Start til fx kl 08:00:00
- Klik Next


Nu skal vi til at definere hvad tasken rent faktisk skal gøre når den bliver kørt.
Vælg radioknappen "Start a program"
- Klik Next


Vi kan nu definere hvilket program vi vil start samt med hvilke parameter det skal startes. I dette Scenarie, vil vi gerne start programmet Powershell og få det til at køre er script vi på forhånd har skrevet. Scriptet Myscript.ps1 befinder i mappen C:\Scripts.

Indtast Powershell i feltet Program/script
- I feltet Add argument (optional)  Indtast
- File C:\Scripts\Myscript.ps1
- Klik Next


Afkryds tjekboxen "Open the properties dialog for this task when I click Finish"
- Klik Finish



Dialogboksen MyScript Properties (Local Computer) åbner. Vi kan nu definere under hvilke bruger rettigheder denne task skal køre. I scenarioet her vil vi blot køre tasken under brugeren Administrator samt tillade det køre uanset om brugeren er logget på serveren eller ej.

Klik i radioknappen Run whether user is logged on or not
- Klik i afkrydsningsfeltet Run with highest privileges
- Klik OK


Dialogboksen Task Scheduler åbner
- Indtast Administratorbrugeres password I feltet Password
- Klik OK

Den ønskede schduled task er nu opsat til at køre scriptet som Administratorbrugeren hver dag kl 08:00 som blev sat tidligere.