Cronjob

Hvis du kunne tænke dig at automatisere ting fra hjemmesiden på givne tidspunkter eller periodisk, så kan du bruge cronjobs.
Cronjobs er funktion på vores Standard og Premium webhoteller.

Et cronjob kan eksekvere en fil som du opretter på webhotellet, og kan sættes til at eksekvere f.eks. hvert 5. Minut, eller hver anden dag osv.

Du gør således for at se/ændre cronjobs på et webhotel:

I din produktoversigt kan du se de forskellige løsninger du har og her vælger du det ønskede webhotel.


For at finde cronjobs skal du navigere i det mørke panel til venstre, her finder du punktet ”Cronjobs”


Ud fra hvert cronjob kan du trykke på blyanten for at redigere eksisterende cronjobs, eller du kan oprette nye med formularen i bunden.

Brug vores Hurtig Opsætning til at vælge hvor ofte cronjobbet skal køre – eller lav et expression ved brug af standard cronjob syntaks. Tag et eksempel fra følgende cheatsheet. https://devhints.io/cron.