Whistleblower-rapporteringsværktøj

Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig i abonnementspakken Ultimate

 

Oversigt:

 • Introduktion
 • Opsætning af Whistleblower formular på din hjemmeside
 • Sådan behandler du og ser whistleblower indrapporteringer

Introduktion:

Whistleblower-ordningen er en mekanisme indført af Den Europæiske Union for, at fremme åbenhed, ansvarlighed og etisk praksis inden for virksomheder og organisationer i medlemslandene. Ordningen er designet til, at beskytte personer, der vælger at afsløre potentielle uregelmæssigheder eller ulovlige aktiviteter og dermed skabe et trygt miljø for whistleblowers.

 

Hvem skal overholde EU-whistleblowerdirektivet?

Alle virksomheder, som er geografisk beliggende i EU og har over 50 medarbejdere, skal overholde kravene i direktivet for at undgå bøder. Whistleblowerdirektivet indeholder også regler for alle statslige, regionale forvaltninger og kommunale forvaltninger med over 10.000 indbyggere.

VIGTIGT: Selvom din virksomhed er geografisk beliggende uden for EU, skal den overholde direktivet, hvis den har en afdeling i EU med mindst 50 medarbejdere.

 

Hvem kan Whistleblowe?

Enhver person, uanset om de er ansat eller på anden måde tilknyttet en organisation, kan indrapportere under EU Whistleblower-ordningen. Dette inkluderer medarbejdere, leverandører, kunder og andre interessenter, der er vidner til eller har oplysninger om potentielle problemer.

 

Hvem behandler sagerne?

Sager indberettet under EU Whistleblower-ordningen behandles af både interne og eksterne instanser. Mange organisationer har etableret interne mekanismer, såsom etiske komitéer, intern revision eller compliance-afdelinger, der undersøger indrapporterede bekymringer. Hvis interne mekanismer ikke er effektive, kan whistleblowers også vælge at kontakte eksterne myndigheder eller enheder, der er udpeget af medlemsstaterne.

 

Hvad kan man indrapportere?

EU Whistleblower-ordningen dækker en bred vifte af uregelmæssigheder, herunder korruption, svig, miljøforseelser, krænkelser af forbrugerrettigheder, økonomisk bedrageri og meget mere. Det er ikke kun begrænset til finansielle overtrædelser, men omfatter ethvert forhold, der udgør en trussel mod offentlig interesse.

 

Læs mere omkring Whistleblower-ordningen:

iubenda: https://www.iubenda.com/da/whistleblowing-management-tool

Den Nationale Whistleblowerordning: https://whistleblower.dk

Justitsministeriet: https://www.justitsministeriet.dk/temaer/whistleblowing/


Opsætning af Whistleblower formular på din hjemmeside:

 • Start med at aktivere Whistleblower-rapporteringsværktøj i dit iubenda kontrolpanel.

 

 • Efter værktøjet er aktiveret skal du gå til Integrer for, at finde koden til din hjemmeside.

Du har følgende muligheder for, at integrere Whistleblower formularen på din hjemmeside:

 • Brug et direkte link
 • Tilføj et widget til din footer
 • Integrer formularen i brødteksten
 • Printbar PDF-fil med QR-kode

Du vælger selv, hvilken måde du ønsker at benytte formularen på, på din hjemmeside.

 

 • Når du har valgt den ønskede metode, og har gennemført integrationen på din hjemmeside, portal eller platform, er du klar til, at modtage whistleblower indrapporteringer.

Eksempel på opsætning, hvor knappen er synlig nederst på siden:


Sådan behandler du og ser whistleblower indrapporteringer:

 • I dit iubenda kontrolpanel find sektionen Whistleblower-rapporteringsværktøj og gå til Dashboard.

 

 • Her kan se en oversigt over de indrapporteringer du har modtaget.

 

 • For at se og behandle sager skal du klikke på øjeikonet ud for sagen. Du kan herefter starte behandlingen af sagen.