Artikler & vejledninger / Hjemmeside / ASP Classic og ASP.NET / Send mail med JMail, Classic ASP

Send mail med JMail, Classic ASP


Dim objMail ' Definer en variabel til mail objektet

' Følgende opretter objektet i variablen så vi kan arbejde med det
Set objMail = Server.CreateObject("JMail.Message")

' Opsæt afsender oplysningerne - FromName kan udelades
objMail.FromName = "Afsenderens Navn" ' Afsendernavn kan være alt
objMail.From = "afsender@mail.dk" En gyldig afsender e-mail adresse

' Herefter tilføjer vi en modtager adresse - dvs. den mailen skal sendes til
objMail.AddRecipient "modtagerens@mail.dk""Modtagerens Navn"
' "Modtagerens Navn" kan udelades

' Tilføj emnet på e-mailen
objMail.Subject = "Emnet på e-mailen vi sender afsted"

' Til sidst skal vi så bare have tilføjet indholdet i mailen,
' EVT. i HTML format.
' For at gøre det lidt lettere er der her oprettet
' endnu en variable til at indeholde eksempel-mailens
' indhold.

Dim strHTMLBody

strHTMLBody =  "Hejsa
"
 & vbCrLf
strHTMLBody = strHTMLBody &  "
"
 & vbCrLf
strHTMLBody = strHTMLBody &  "Hermed et eksempel fremsendt i HTML format.
"
 & vbCrLf
strHTMLBody = strHTMLBody &  "
"
 & vbCrLf
strHTMLBody = strHTMLBody &  "Venlig hilsen
"
 & vbCrLf
strHTMLBody = strHTMLBody &  "Supporten
"
 & vbCrLf

' Så tilføjer vi e-mailens indhold :
objMail.HTMLBody = strHTMLBody

' For at undgå at siden bryder ned ved fejl,
' slår vi logføring til og beder objektet om
' at "være stille" med fejl

objMail.Logging = True
objMail.Silent = True

' Så er vi klar til at prøve at sende den.
' Det følgende giver mulighed for samtidigt at undersøge
' om e-mailen rent faktisk blev sendt afsted eller ej.
' Her skal du også angive den SMTP server der skal bruges
' til at aflevere e-mailen der skal sendes. I dette eksempel
' er ScanNets web smtp server brugt.

If objMail.Send("smtp.scannet.dk"Then
  Response.Write "Afsendt."
Else
  Response.Write "Der opstod en fejl: " & objMail.Log
End If

' Ovenstående afsendelses metode er den eneste måde
' man kan få at vide om der opstod en fejl eller ej.

' Vi er færdige, så vi rydder pænt op efter os

Set objMail = Nothing
 
Kontakt ScanNet kundeservice

Fandt du ikke dit svar i denne artikel?


Ring til kundeservice på:
75 53 35 00