Artikler & vejledninger / Hjemmeside / ASP Classic og ASP.NET / MySQL connection i ASP Classic

MySQL connection i ASP Classic


Når du skal åbne adgang til en MySQL database, skal du bruge en ADO database connection Den kan opstilles som følger:

<%
SQLserveradr="mysqlX.scannet.dk"
SQLdatabase="domæne_dk_db"
SQLlogin="xxx"
SQLpassword="password"

Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

conStr = DRIVER={MySQL};Server=SQLserveradr;Port=3306;SQLdatabase=myDataBase;User=SQLlogin; Password=SQLpassword;Option=3;


Conn.Open conStr
%>
 

Hvor de røde ord udskiftes med de informationer som passer til dig og dit produkt.

Dette er en standard connection streng - hvis du skal bruge en mere specialiseret connection string kan du evt kigge på : http://connectionstrings.com
Kontakt ScanNet kundeservice

Fandt du ikke dit svar i denne artikel?


Ring til kundeservice på:
75 53 35 00