Artikler & vejledninger / Hjemmeside / ASP Classic og ASP.NET / Connection til Access Database i .NET

Connection til Access Database i .NET


Når du skal åbne adgang til en Access database med ASP.NET kan du bruge følgende connection string:

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=StiTilDinDatabase;User Id=admin;Password=;

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Hvor de røde ord udskiftes med de informationer som passer til dig og dit produkt.

Dette er en standard connection streng - hvis du skal bruge en mere specialiseret connection string kan du evt kigge på : http://connectionstrings.com
Kontakt ScanNet kundeservice

Fandt du ikke dit svar i denne artikel?


Ring til kundeservice på:
75 53 35 00