Send mail med CDOSYS, Classic ASP

Nedenfor kan der ses et eksempel på hvordan man sender mail med CDOSYS :

Set myMail=CreateObject("CDO.Message")
myMail.Subject="Sending email with CDO"
myMail.From="mymail@mydomain.com"
myMail.To="someone@somedomain.com"
myMail.Bcc="someoneelse@somedomain.com"
myMail.Cc="someoneelse2@somedomain.com"


Det som er markeret med FED tekst skal udskiftes med dine egne værdier.


Hvis der skal sendes en textmail, brug da denne:

myMail.TextBody="This is a message."


Hvis der skal sendes htmlmail, brug da denne:

myMail.HTMLBody
myMail.Configuration.Fields.Item _
("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing")=2
myMail.Configuration.Fields.Item _
("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver")="smtp.scannet.dk"
myMail.Configuration.Fields.Item _
("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport")=25
myMail.Configuration.Fields.Update

myMail.Send
set myMail=nothing