Artikler & vejledninger / Hjemmeside / ASP Classic og ASP.NET / MSSQL Connection i ASP Classic

MSSQL Connection i ASP Classic


I ASP kan du benytte følgende kode til at connecte til MSSQL

<%
Set Conn = Server.Createobject("ADODB.Connection")

strConn= "Driver={SQL Server};Server=myServerAddress;Database=myDataBase;Uid=myUsername;Pwd=myPassword;"
Conn.Open strConn

' Indsæt dit kode her

Conn.Close
%>


Hvor de røde ord udskiftes med de informationer som passer til dig og dit produkt.

Dette er en standard connection streng - hvis du skal bruge en mere specialiseret connection string kan du evt kigge på : http://connectionstrings.com
Kontakt ScanNet kundeservice

Fandt du ikke dit svar i denne artikel?


Ring til kundeservice på:
75 53 35 00