Artikler & vejledninger / Hjemmeside / ASP Classic og ASP.NET / Send mail med CDOSYS, Classic ASP

Send mail med CDOSYS, Classic ASP


Nedenfor kan der ses et eksempel på hvordan man sender mail med CDOSYS :

Set myMail=CreateObject("CDO.Message")
myMail.Subject="Sending email with CDO"
myMail.From="mymail@mydomain.com"
myMail.To="someone@somedomain.com"
myMail.Bcc="someoneelse@somedomain.com"
myMail.Cc="someoneelse2@somedomain.com


Hvis der skal sendes en textmail, brug da denne:

myMail.TextBody="This is a message."
Hvis der skal sendes htmlmail, brug da denne: myMail.HTMLBody

myMail.Configuration.Fields.Item _
("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing")=2
myMail.Configuration.Fields.Item _
("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver")="smtp.scannet.dk"
myMail.Configuration.Fields.Item _
("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport")=25
myMail.Configuration.Fields.Update


myMail.Send
set myMail=nothing

Det som er markeret med italic tekst skal udskiftes med dine værdier.
Kontakt ScanNet kundeservice

Fandt du ikke dit svar i denne artikel?


Ring til kundeservice på:
75 53 35 00