Artikler & vejledninger / Hjemmeside / ASP Classic og ASP.NET / Send mail i ASP Classic med CDONTS

Send mail i ASP Classic med CDONTS


Komponent: CDONTS

Nedenstående er et eksempel på brug af CDONTS komponenten.

 

<%
Dim objCDO

 

' CDONTS.NewMail objektet
Set objCDO = Server.CreateObject("CDONTS.NewMail")

 

' Her sættes afsender adresse
objCDO.From = "afsender@mitdomæne.xx"

 

' Her sættes modtager adresse
objCDO.To = "modtager@mitdomæne.xx"

 

' Her sættes overskriften på mailen
objCDO.Subject = "testmail"

 

' Her sættes selve teksten til mailen
objCDO.Body = "Dette er en testmail afsendt fra www.mitdomæne.xx

 

'send mail
objCDO.Send

 

' Fjern objekt igen
Set objCDO = Nothing
%>
Kontakt ScanNet kundeservice

Fandt du ikke dit svar i denne artikel?


Ring til kundeservice på:
75 53 35 00