Artikler & vejledninger / Hjemmeside / ASP Classic og ASP.NET / Access Connection i Classic ASP

Access Connection i Classic ASP


Når du skal åbne adgang til en Access database, skal du bruge en ADO database connection. Den kan opstilles som følger:

<%
dim conn,DBPath

DBPath = "d:/web/Domæne/database/databasenavn.mdb"

Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & DBPath

%>


Hvor de røde ord udskiftes med de informationer som passer til dig og dit produkt.

 

Dette er en standard connection streng - hvis du skal bruge en mere specialiseret connection string kan du evt kigge på : http://connectionstrings.com

 
Kontakt ScanNet kundeservice

Fandt du ikke dit svar i denne artikel?


Ring til kundeservice på:
75 53 35 00