Skjule oplysninger om ejerforhold for domæne(r)

Det har tidligere været muligt for alle at skjule ejeroplysningerne på .dk domæner. Dette er blevet ændret som følge af domæneloven, således det nu kun gælder privatpersoner med navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret. Hvis du ønsker at være anonym hos DK-Hostmaster, skal du altså have navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret, hvorefter du skal kontakte DK-Hostmaster på adressen: info@dk-hostmaster.dk
Bemærk at dette kun gælder for .dk domæner

I dag grundet GDPR regler, er alle ejer informationer skjult på det internationalt domæner. 

Dog med et par enkelte undtagelser så som .no (norge) hvor man skal have lokal tilknytning for at kunne registrerer et domæne.


Du kan læse nærmere om reglerne for .dk i følgende dokumenter:

Domæneloven (Se §8): https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=29237


DK Hostmaster regler vedr. persondatapolitik: http://www.dk-hostmaster.dk/index.php?id=244